Nocna Pomoc Lekarska

w Łodzi udzielana przez 
Medial Centers the Medici
Centra Medyczne Medyceusz
http://www.centrummedycznebazarowa.pl
 

Kiedy skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej? 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),

infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,

bólów brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,

bólów głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,

biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,

nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp,

zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.


KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ POMOCY LEKARSKIEJPacjent może skorzystać z tej formy opieki opieki zdrowotnej w przychodni w swoim rejonie (lub w innej przychodni, która udziela takiej pomocy w całej Polsce) może wezwać lekarza lub pielęgniarkę do domu albo skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:

nagłego zachorowania,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.


 

 


W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać

 

Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem
przewlekłym,

rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,

skierowania do specjalisty.

 
Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska w łodzi